Ústí nad Labem potřebuje světelné křižovatky

Ústí nad Labem potřebuje světelné křižovatky
17.10.2003
Rada města odsouhlasila dlouhodobý program rozvoje světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem, který předložil vedoucí odboru dopravy MmÚ Ing. Dalibor Dařílek

    Program byl zpracován na základě výsledků nové studie, v rámci níž bylo provedeno sčítání dopravy na jedenácti světelně neřízených křižovatkách.

   Do plánu výstavby signalizačního zařízení pro nejbližší období byly zařazeny křižovatky Malátova – Hoření, Havířská – Lipová a Masarykova – Štefánikova. Dále bylo doporučeno toto zařízení umístit na další tři křižovatky, kde dochází ke střetům chodců a automobilů či k silnému provozu MHD: Masarykova – Sadová, Masarykova – přechod u Zimního stadionu a Velká Hradební – U spořitelny.

   Jako další je navržena výstavba “světel” na křižovatkách, které jsou kapacitně nedostačující: Klíšská – Londýnská, Tovární – Majakovského, Tovární – Textilní, Malátova – Stříbrnická, Masarykova – Brněnská a Sociální péče – Mezní.

   Odbor dopravy rovněž doporučuje uplatnit preferenci městské dopravy na křižovatkách Sociální péče – Mezní a Masarykova – Brněnská. Preference by byla zajištěna systémem, kdy vozy MHD vysílají signály, jež přijímá řadič a zařadí příslušný signál “volno”. Zavedení tohoto systému vyžaduje vybavení všech vozidel vysílacím zařízením, vybavení řadičů přijímačem a úpravy dopravních řešení.

   Výstavba nových světelných signalizačních zařízení by podle odboru dopravy měla postupovat vyšším tempem, než je jedna křižovatka ročně. V Ústí nad Labem je nyní 10 křižovatek, které kapacitně nevyhovují.

   Prioritou by měla být také rekonstrukce řadičů, protože jejich trvalá porucha může způsobit dopravní problémy na dopravně velmi zatížených křižovatkách v centru.