Ústí představilo EK plány rozvoje

Ústí představilo EK plány rozvoje
29.11.2007
Město Ústí nad Labem včera prezentovalo své rozvojové záměry před vysokými úředníky Evropské komise v Bruselu.

   Úředníci odboru strategického rozvoje Tomáš Sýkora a Martina Šplíchalová byli přijati na generálním ředitelství Komise pro regionální politiku, aby zde představili připravované integrované plány rozvoje města. Georgios Yannoussis, který má v EK na starosti nastavení podmínek pro čerpání strukturálních fondů v České republice, Belgii a Lucembursku, byl seznámen s návrhem aktivit, na které chce město Ústí nad Labem v následujících letech čerpat dotace ze strukturálních fondů. 

   Předmětem jednání, které se neslo v konstruktivní atmosféře, bylo také hledání řešení v situaci, kdy Evropská komise, národní i regionální úřady kladou řadu omezujících podmínek, které komplikují využití evropských peněz. Vzhledem k tomu, že problematika integrovaných plánů rozvoje měst je v České republice naprostou novinkou, byli zástupci Evropské komise upozorněni na praktický dopad některých podmínek, které přípravu a realizaci projektů komplikují. Georgios Yannoussis vyjádřil potěšení z toho, že měl možnost poznat dopad intervencí Evropské komise do běžného života občanů Evropské unie právě na příkladu Ústí nad Labem.