Ústí s Drážďany o protipovodňové ochraně

Ústí s Drážďany o protipovodňové ochraně
12.12.2007
Protipovodňová ochrana měst byla hlavním tématem včerejší pracovní schůzky v Sasku mezi zástupci Ústí nad Labem a Drážďan.

   Setkání v Drážďanech, na kterém si zástupci měst vyměnili své zkušenosti a informace ohledně budování protipovodňové ochrany, se za českou stranu zúčastnili náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha, vedoucí odboru mimořádných situací Vlasta Štěpánová a ředitel pro správu povodí státního podniku Povodí Labe Václav Jirásek. Zástupci byli přijati vedoucím odboru životního prostředí města Drážďany Christianem Korndörferem.

   Město Drážďany má navrženu ochranu historické části města v délce asi 3 km. K ochraně využívá kamenných teras na nábřeží, případně náspů a pouze v omezené míře (asi  15 %) používá mobilní stěny kvůli časovým ztrátám při jejich výstavbě v době povodně. Z důvodu statického a také kvůli zpomalení průtoků podzemních vod od řeky do centra je součástí protipovodňové ochrany Drážďan zemnící stěna z cementu do hloubky 4 až 6 metrů. Představitelé města upozornili českou stranu, že jejich protipovodňová opatření ochrání město před vodou povrchovou, nikoliv podzemní. Realizace protipovodňové ochrany začala vybudováním velké přečerpávací stanice na kanalizačním řádu před chráněným územím. Tato stanice zaručí, že kanalizace v chráněném území bude funkční a že bude odvádět odpadní vody do řeky. Historické budovy Drážďan jsou též chráněny čerpacími stanicemi, které se spouštějí při vysokém stavu podzemních vod. Čerpání ze soukromých budov město Drážďany neřeší, ponechává to na jejich majitelích.

   „Jejich zkušenosti s budováním protipovodňových opatření budeme moci využít hlavně při jednání s majiteli soukromých pozemků při budování ochrany na levém břehu Labe,“ uvedl náměstek Jan Řeřicha.

   Na závěr schůzky vyjádřil náměstek Řeřicha přesvědčení, že spolupráce s drážďanskou radnicí bude pokračovat i v jiných oblastech a pozval Christiana Korndörfera na návštěvu do Ústí nad Labem.