Ústí vzorem komunitní péče

Ústí vzorem komunitní péče
26.3.2007
Pod záštitou náměstka primátora Arno Fišery se na půdě magistrátu uskutečnila konference s názvem Třetí komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období let 2007-2009.

   Komunitní plány péče města Ústí nad Labem poskytují řadu informací, které se týkají programů a služeb celkem osmi cílových skupin, např. zdravotně postižených, drogově závislých či jiných znevýhodněných skupin obyvatel. Komunitní plánování je založeno na úzké spolupráci uživatelů, odborníků a politiků, reaguje na aktuální problémy ve městě a vytváří zázemí pro transparentní rozhodování o finanční podpoře jednotlivých aktivit v této oblasti.

   V pořadí už třetí komunitní plán péče, který nyní město zpracovává, vzniká ve spolupráci s Úřadem práce a téměř stovkou zástupců poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a dalších odborníků. Projekt, který počítá s částkou 2,6 mil. korun, je financován 80 procenty dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, 8 % ze státního rozpočtu a zbývajícím podílem z rozpočtu magistrátu.

   „Věřím, že bude minimálně stejně úspěšný jako předchozí dva plány. Progresivní a profesionální přístup ústeckého Centra komunitní práce a otevřenost představitelů města vede k tomu, že se právě ústecké plánování stalo inspirací dalším obcím a městům v ČR,“ řekl ve svém úvodním projevu na konferenci náměstek primátora Arno Fišera.

   Ústí nad Labem zpracovalo svůj První komunitní plán péče jako první v ČR v letech 2000-2001. Po jeho vzoru k dnešnímu dni vytvořilo a vytváří své obdobné plány již 32 měst a Svazků obcí v ČR.

Náměstek primátora Arno Fišera ve svém projevu ocenil význam a historii komunitního

plánu péče, který je od roku 2000 spojen s městem Ústí nad Labem.

Vedoucí manažer Michal Polesný představuje projekt  3. komunitního plánu péče města.