Ústí změnilo logo

Ústí změnilo logo
17.6.2005
Město má nový grafický manuál, který je nezbytný pro sjednocení úprav tištěných a elektronických výstupů sloužících k jeho prezentaci navenek. Materiál kodifikuje zejména používání městského znaku a loga.

   Logotyp města prošel změnou. Modrá labská vlna v písmenech UNL sice zůstala zachována, ale je doplněna o červený odkaz na webové stránky města umístěný ve spodní části (www.usti-nad-labem.cz). Město bude dle grafického manuálu na svých propagačních tiskovinách i akcích mnohem více zdůrazňovat logo na úkor znaku, který by měl být používán především při slavnostních či jiných významných příležitostech.

 

Nový logotyp města nyní obsahuje jeho webovou adresu.