Uzavírka mostu E. Beneše

Uzavírka mostu E. Beneše
26.9.2007
Most E. Beneše bude uzavřen od pátku 28. září šesté hodiny ranní až do půlnoci z neděle 30. září na pondělí 1. října.

   K znovuuzavření mostu dojde také příští týden o víkendu od soboty 6. října šesté hodiny ranní opět do půlnoci z neděle 7. října na pondělí 8. října.

   Po dobu těchto uzavírek bude zastávka MHD Krajský soud uzavřena a nahrazena zastávkou u ZPA, a to v obou směrech. Jezdit se bude přes Mariánský most.

   Důvodem uzavření mostu E. Beneše je závěrečná etapa prací na podjezdu pod železniční tratí v úseku Předmostí – most E. Beneše. Jejich součástí bude prohloubení vozovky nutné pro provoz trolejbusové trati a zároveň vytvoření nové konstrukce vozovky. Na příští víkend jsou pak naplánovány dokončovací práce.

   Celkové zprůjezdnění podjezdu pod železniční tratí v úseku Předmostí – most E. Beneše bude provedeno podle stanoveného plánu ve středu 31. října.