V centru se staví, jezděte opatrně

V centru se staví, jezděte opatrně
22.7.2005
Město vyzývá všechny řidiče pohybující se vozem v centru města, aby respektovali dopravní značení a nevjížděli před křižovatkou u hotelu Vladimir do zákazů vjezdu.

    Někteří motoristé dnes totiž zákaz nerespektovali.

   Křižovatka Pražačka je v rekonstrukci na kruhový objezd a průjezd je povolen pouze městské dopravě, vozidlům integrovaného záchranného systému a sanitkám. Každé další vozidlo ohrozí bezpečnost chodců, plynulost MHD a zkomplikuje tempo důležité stavby.

   „Dnes ráno jsem se byl na Pražačce podívat a do zákazu vjelo 12 automobilů. Město se omlouvá řidičům za ztížené podmínky v centru, ale pokud chceme, aby se rozvíjelo, stavebním akcím se nevyhneme“, říká náměstek primátora Jan Kubata.

   Kubata dnes uložil řediteli městské policie Pavlovi Bakulemu, aby u křižovatky zajistil přítomnost strážníka. Ten by měl řidiče upozorňovat na zákaz vjezdu a řešit přestupek domluvou. „Zatím nechceme řidiče pokutovat, protože to mají v současné době těžké“, dodává Kubata.

   Jelikož zde dojde také k úpravě trolejového vedení, což bude spočívat např. ve změně umístění stožárů, trolejbusová doprava vedená přes tuto křižovatku bude ve dnech 20. – 28. srpna nahrazena autobusovou. Rekonstrukce skončí počátkem září.

   Město ještě jednou prosí řidiče o shovívavost a respektování dopravního značení, ke kterému patří také vyznačení objízdných tras.