V centru vyroste nová budova

V centru vyroste nová budova
21.8.2006
„Obchodní centrum blok 024“ je pracovní název budovy, která vyroste na rohu ulic Dlouhá a Velká Hradební v centru města Ústí nad Labem.

Slavnostního zahájení stavby, které proběhlo dnes ve 14. 00 hod., se účastnil primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata s jeho náměstky, vedoucí projektu Ing.arch. Zdeněk Havlík a zástupci investorských firem H&G, spol. s r. o. a VARIA s. r. o.. Zhotovitelem stavby, která vyjde na necelých 90 mil. Kč, je firma RAVEL spol. s r. o.. Stavba by měla trvat 12 měsíců a bude využita pro obchod a služby, bytové i nebytové prostory.

„Jsem rád, že mohu být přítomen u zahájení další významné stavby, která změní ráz centra města Ústí nad Labem. Tento projekt je dobrým signálem pro ostatní investory, že z hlediska investic je město Ústí nad Labem atraktivní lokalitou“, řekl primátor Jan Kubata.

 

 

Architektonické řešení vychází ze stavebního programu a dané funkce tohoto obchodního zařízení. Objekt je členěn do čtyřech hmot postupně řazených tak aby respektovaly předepsanou stavební čáru a také nově upravené kraje vozovek ulic Dlouhá a Velká Hradební. Jedná se o sedmipodlažní stavbu s šestým ustupujícím nadzemním podlažím a jedním podzemním podlažím. Architektura objektu je koncipována s velkým důrazem na parter. Ve frontě podél ulice Dlouhá a Velká Hradební je fasáda prosklená až do úrovně 2.NP. Funkční náplň přízemí toto parterové řešení podporuje a kolemjdoucí tak bude obcházet prosklené fasádní plochy umožňující průhled do prodejny, provozovny služeb nebo odbytového zařízení. Hmotová podpora tohoto řešení je v nároží zvýrazněna vysokým řádem zasahujícím přes celé druhé nadzemní podlaží, kde je fasáda předsazena. Navržené hmoty tak ve všech čtyřech pohledově se uplatňujících podlažích "prozrazují" vnitřní interiérovou funkci. Právě skutečnost, že hlavní funkční náplní objektu je výstavba obchodního zařízení a zajištění služeb veřejnosti, je obchodní parter podél ulice Dlouhá i Velká Hradební architektonicky exponován se zvláštním důrazem na nároží. Doprovodné funkce, kterými jsou administrativa a bydlení, jsou umístěny ve 3. až 6.NP. Hmotové řešení fasád tomuto funkčnímu řešení odpovídá. 1.NP, ve kterém budou umístěny obchodní jednotky, je přístupné v celé frontě ulic Dlouhá a Velká Hradební, parter je prosklený.
Architektonický návrh je veden výraznou snahou vytvořit dům městského charakteru, který by centrum města oživil. Touto snahou je vedeno také poměrně výrazné barevné řešení.