V centru vyrostou nové domy

V centru vyrostou nové domy
1.5.2003
Šestipatrový komerční objekt, který bude plně vyhovovat regulačnímu plánu města, chce na pozemku tzv. bloku 007 mezi budovou České spořitelny a Interhotelem Bohemia na Mírovém náměstí postavit Jan Březina z Prahy 8. Město mu tento pozemek prodá za cenu 2000 korun/m2.

Objekt je navržen jako samostatně stojící dům na čtvercovém půdorysu o rozměrech 14,5 x 14,5 metru. V prvním a druhém podlaží by měly být prodejní plochy a na úrovni druhého a pátého podlaží plochy ke komerčnímu využití (administrativa, služby). Poslední podlaží je věnováno bydlení s využitím střešní terasy. Dům má být podsklepen.

J. Březina se zavázal deponovat na účet města i částku rovnající se 50 % kupní ceny jako tzv. „smluvní pokutu“ pro případ, že by stavbu nedokončil v termínu do dvanácti měsíců od vydání stavebního povolení.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo také prodej pozemku nynějšího parkoviště u budovy MmÚ za cenu 1000 Kč/m2  Ing. arch. Z. Havlíkovi a Ing. A. Grafovi. Ti zde chtějí postavit obchodně administrativní objekt městského typu.

Co se týče podmínek prodeje, investoři musí dodržet stávající regulační plán. Doba výstavby nesmí přesáhnout 18 měsíců od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení pod sankcí 200 tis. korun. Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi oběma stranami nabude účinnosti po nabytí právní moci stavebního povolení. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po dokončení výstavby 2 nadzemního podlaží. Do doby zahájení stavby bude plocha nadále sloužit jako městské parkoviště. První a druhé nadzemní podlaží objektu musí sloužit občanům pro obchod a služby.

Objekt s nadstandardními byty a občanskou vybaveností hodlá v lokalitě Růžový palouček postavit Atelier 107, s.r.o. I této firmě město stavbu umožní prodejem příslušného pozemku.