V Matiční zůstane zvýšený dohled

V Matiční zůstane zvýšený dohled
1.12.2004
Primátor města města Petr Gandalovič se dnes opět sešel s domkáři z Matiční ulice. Tématem jednání bylo vyhodnocení opatření, které zde město za poslední měsíc učinilo na základě jejich stížností.

   Město v posledních týdnech v Matiční ulici výrazně zintenzívnilo činnost městské policie i ostatních složek. Strážníci zde hlídkovali nepřetržitě 24 hodin denně v počtu dvou až čtyřech. Proběhly rovněž rozsáhlé kontroly odborů MmÚ (viz. přehled.).

   Domkáři však i přesto poukázali na některé přetrvávající problémy, např. s ubytováváním osob a hlukem v objektu bývalé restaurace v Matiční ulici či produkcí odpadků. Primátor Gandalovič uvedl, že se těmito připomínkami bude město opět zabývat a pokusí se učinit opatření.

   Strážníci budou v Matiční ulici pokračovat ve zvýšeném dohledu, ale v zimním období zde již nebudou působit nepřetržitě. Zaměří se především na tzv. rizikové časy, ve kterých nejvíce dochází k porušování zákona.

   Primátor Gandalovič řekl, že se s majiteli rodinných domků v Matiční ulici bude průběžně dále osobně setkávat.

 

  

     Celkový souhrn – opatření v Matiční ulici

 

 

1/ Sociální odbor

V rámci součinnosti s městskou policií bylo provedeno šetření v deseti rodinách (adresa Matiční 4, 6 a 13). V rámci soudního dohledu a špatné péče bylo prověřeno celkem 7 rodin. V jedné rodině byla provedena kontrola pro podezření z ukrývání klienta výchovného ústavu před orgány Policie ČR. V rámci kontroly byl strážníky nahlášen dospělý muž, který byl ve špatném zdravotním stavu a bylo potvrzeno jeho finanční zneužívání příslušníky rodiny.

 

2/ Odbor životního prostředí

V rámci kontroly bylo zjištěno, že v ul. Matiční je instalováno 6 kontejnerů (cca 1100 litrů), které jsou 2x týdně vyváženy. V každém domě je ustanoven placený domovník (TOMMI-SEVER), který má za povinnost dohlížet na pořádek. ÚMO Neštěmice provádí 1x měsíčně úklid komunikace a chodníků, 3x týdně úklid železničního podchodu a 2x ročně sekání trávy.

 

3/ Odbor živnostenský

V rámci opatření byly provedeny kontroly u 3x podnikajících subjektů a dále byla provedena kontrola v místech, kde bylo oznámeno, že již živnosti nejsou provozovány (3x hostinská živnost a 1x obchodní živnost). Při kontrole údajné živnosti – pronajímání nemovitosti (byty) – bylo zjištěno, že se nejedná o podnikání ve smyslu živnostenského zákona, ale dochází zde k pronajímání nemovitosti na základě výkonu vlastnického práva.

 

4/ Stavební úřad

V rámci kontroly byly provedeny následující rozhodnutí :

Matiční 2 - vydáno rozhodnutí o odstranění stavby (objekt zdemolován),

- 2x garáže - vydáno povolení k odstranění stavby (objekt zdemolován),

Matiční 13 - dána výzva stavebním dohledem k vyřešení právního stavu (úmrtí majitele),

Matiční 17 - dána výzva stavebním dohledem k vyřešení situace (objekt je dlouhodobě nabízen k odkoupení několika realitními kancelářemi,

Nový Svět 8 - výzva stavebním dohledem k urychlení změny využití objektu,

Nový Svět 10 - vydáno usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem objektu,

Nový Svět 18 - vydán demoliční výměr (objekt zdemolován),

Nový Svět 20 - vydán demoliční výměr (objekt zdemolován),

 

5/ Odbor dopravy

Celkem bylo provedeno 5 místních šetření. Místní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ve stavu vozovky a chodníků. Mezi jinými nedostatky bylo zjištěno:

- krádež 1 ks mříže z uliční vpusti před služebnou Policie ČR,

- v ul. Matiční nebyl řádně zakryt kanál (odstraněno na místě).

 

6/ Městská policie

Zajišťovala veřejný pořádek a bezpečnost po dobu 24 hod. denně (2 až 4 strážníci, doplňováni psovodem a mobilní jednotkou). Celkem bylo řešeno 66 přestupků, z toho 39 přestupků v dopravě, 5 přestupků porušení OZV, 19 přestupků za porušení veřejného pořádku a 3 přestupky záškoláctví.

Kontrolováno bylo 209 osob, z toho 4 osoby podezřelé ze spáchání trestného činu a 2 osoby byly hledané Policií ČR. Správním orgánům města bylo předáno 10 skutků, z toho 3x na sociální odbor MmÚ, 6x na ÚMO Neštěmice (autovraky, černé skládky) a 1x stavební úřad (nepovolená stavba). V jednom případě byl proveden odchyt psa.