V říjnu proběhne v Ústí n/L deratizace

V říjnu proběhne v Ústí n/L deratizace
30.9.2003
V průběhu letošního října dojde v Ústí nad Labem k plošné deratizaci, která bude prováděna v součinnosti s deratizačním ošetřením kanalizační sítě.

   Prováděcí firmy použijí nástrahy, které nejsou klasifikovány jako jedy. Při případném požití většího množství jsou však zdraví škodlivé. Ošetřené objekty a prostory budou označené výstražným návěstím.

   V době provádění deratizace je nutné zabránit domácím zvířatům přístupu k návnadě. Při venčení psů je proto vhodné použít vodítko.

   Co se týče finančních nákladů, město zaplatí 118 tisíc korun. Zbytek uhradí Severočeské vodovody a kanalizace.