V ÚSP Všebořice 35 klientů

V ÚSP Všebořice 35 klientů
14.8.2006
Primátor města Jan Kubata dnes navštívil Ústav sociální péče ve Všebořicích. Ředitelka ústavu Mgr. Veselá jej provedla celým zařízením, seznámila ho s chodem ústavu i s jeho obyvateli.

   Primátor také odpovídal na otázky klientů  týkající se života města a byl překvapen, nakolik jsou obyvatelé ústavu informováni o aktuálním dění v Ústí nad Labem. „V současné době se staráme o 35 klientů, což je naše plná kapacita. Klienti, které tvoří jak dospělí, tak děti s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, jsou opatrováni osmnácti stálými zaměstnanci. Celoročně zde pobývá 28 klientů, dalších 7 z nich tráví víkendy se svými rodinami“, uvedla Mgr. Veselá. 

   “Oceňuji, s jakou péčí je k obyvatelům ústavu přistupováno a v jakém prostředí klienti bydlí. Vážím si práce všech, kteří se na chodu ústavu pod vedením paní ředitelky podílejí, protože si uvědomuji, o jak náročnou práci se jedná“, řekl na závěr návštěvy primátor.