V Ústí jednají primátoři

V Ústí jednají primátoři
13.1.2006
Na ústecké Větruši dnes probíhá zasedání Komory statutárních měst ČR, které se kromě primátorů zúčastní i ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

   Na programu jednání je shrnutí hlavních problémů měst při prosazování urbánní dimenze v politice soudržnosti EU pro programovací období 2007 – 2013, vystoupení ministra Martínka o Národním rozvojovém plánu a financování městských projektů z fondů EU, dále to budou současná situace v oblasti prosazování zájmů měst při přípravě Národního rozvojového plánu a operačních programů, rozvoj městských center a možnosti budoucí úpravy financování obcí.