V Ústí koalice ODS a ČSSD

V Ústí koalice ODS a ČSSD
30.10.2006
ODS a ČSSD dnes podepsaly smlouvu o spolupráci pro nadcházející čtyřleté volební období.

   Obě strany se zavazují neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu života ve městě Ústí nad Labem, podporovat zaměstnanost, sport a kulturu, neustále zlepšovat infrastrukturu města a jeho obvodů, zkvalitňovat životní prostředí a realizovat investiční program vedoucí k uspokojení potřeb obyvatel a návštěvníků města. Chtějí rovněž zvýšit efektivitu práce orgánů města a jeho obvodů vůči občanům, podnikatelským subjektům, orgánům Ústeckého kraje a jeho úřadu, státu a Evropské unii. Jsou si plně vědomy významu University Jana Evangelisty Purkyně a také středního a základního školství pro další rozvoj regionu Ústí nad Labem.

Jako první podepsali smlouvu o spolupráci předsedové ústecké ODS

a ČSSD J. Kubata (vpravo) a A. Fišera. Potom tak učinili zastupitelé

obou stran.

 

   ODS a ČSSD se dohodly na sestavení následujícího výčtu funkcí v Radě města Ústí nad Labem a radách městských obvodů, které obsadí svými vlastními kandidáty.

   Občanská demokratická strana

  1. primátor města

+   první náměstek primátora (statutární)

+   třetí náměstek primátora

+   pět dalších členů rady města, tj. celkem osm

 

  1. starosta MO Ústí nad Labem - město

        + zástupce starosty MO

        + tři další členové rady MO, tj. celkem pět

 

  1. starosta MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

           + dva členové  rady MO, tj. celkem tři

 

  1. starosta MO Ústí nad Labem – Neštěmice

+ dva členové rady MO, tj. celkem tři

 

  1. starosta MO Ústí nad Labem – Střekov

+ dva členové rady MO, tj. celkem tři

 

 

     Česká strana sociálně demokratická

 

 

1.        druhý náměstek primátora

        + dva členové rady města, tj. celkem tři

 

2.        dva členové rady MO Ústí nad Labem – město, tj. celkem dva

 

3.        zástupce starosty MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

        + jeden člen rady MO, tj. celkem dva

 

4.        zástupce starosty MO Ústí nad Labem - Neštěmice

+ jeden člen rady MO, tj. celkem dva

 

5.        zástupce starosty MO Ústí nad Labem – Střekov

        + jeden člen rady MO, tj. celkem dva