V Ústí má vzniknout "vodní svět"

5.9.2003
Švýcarská firma GEN MAN VENTURES AG chce na Střížovickém vrchu vybudovat ve čtyřech po sobě jdoucích etapách “vodní svět”, krytou lyžařskou dráhu, golfové hřiště a multifunkční halu. Projekt má vytvořit nejméně 350 nových pracovních míst.

   Rada města vyslovila s tímto záměrem souhlas. Souhlasí rovněž s tím, aby město Ústí nad Labem podepsalo s uvedenou společností “Prohlášení o vzájemné spolupráci a podpoře investic”. Švýcarská strana se zde zavazuje k financování celé investice, k provozu areálu, zajištění jeho výstavby, provedení veškerých projekčních prací i inženýrské činnosti, dále ke zpracování studie proveditelnosti a zastavovací i urbanistické studie. Město by na druhé straně deklarovalo, že učiní veškeré potřebné kroky k zajištění souladu územního plánu s projektem, pronajme na dobu 15 let s opcí na dalších 5 –15 let za symbolickou hodnotu městské pozemky v potřebném rozsahu a vloží do celého projektu plavecký areál Klíše s tím, že v hodnotě tohoto majetku vstoupí do společnosti provozující celý areál. Samospráva má rovněž podpořit investora v jednáních se všemi orgány státní správy, institucemi, organizacemi i osobami a podpořit projekt vlastními aktivitami v oblasti budování dopravní infrastruktury (záchytné parkoviště). Prohlášení však ještě musí schválit zastupitelé.

   Rada města v této souvislosti mimo jiné jmenovala projektový tým složený ze zástupců obou stran, v jehož čele stojí radní MUDr. Jiří Madar. "Pokud se celá tato věc podaří, výrazně se tím zlepší domácí i zahraniční image Ústí nad Labem", říká radní Mgr. Jan Kubata.