V Ústí nebudou nové hrací automaty

V Ústí nebudou nové hrací automaty
28.11.2005
Rada města vyslovila souhlas s vydáním stavební uzávěry pro výstavbu heren na území Ústí nad Labem. Tento krok sice neodstraní hrací automaty ze stávajících provozoven, avšak znemožňuje zřízení nových heren.

    „Ve výše uvedeném území se zakazuje provádění novostaveb heren s výherními a hracími automaty a všech objektů, jejichž součástí jsou herny, včetně změn stávajících objektů (přístavba, nástavba)…“ praví se doslova ve zmíněném rozhodnutí.

   Důvodem zavedení zmíněného opatření je negativní vliv heren zejména na mladou populaci a snaha o zmírnění závislosti lidí na tomto typu zábavy. V hernách navíc často končí peníze ze sociálních dávek, které jsou vypláceny pro zcela jiné účely.

   V centrálním obvodu, jenž stavební uzávěru inicioval, jsou nyní výherní hrací přístroje umístěné v 58 provozovnách (provozu 372 je v nich 372 přístrojů).