V Ústí se školy rušit nebudou

V Ústí se školy rušit nebudou
7.4.2005
Počet prvňáčků bude v Ústí n. L. narůstat. V příštím školním roce má v krajském městě nastoupit do základních škol 954 dětí, přičemž loni v září jich usedlo do lavic 916.

   Vyplývá to z informativní zprávy o síti základních a mateřských škol ve městě, kterou radní vzali na vědomí.

   Demografický vývoj na Ústecku je příznivý, takže v roce 2010 by zde počet žáků prvních tříd mohl přesáhnout tisícovku. Vzhledem k této skutečnosti nehrozí v Ústí  nad Labem optimalizace v podobě rušení základních škol či jejich slučování.

   Průměrné využití kapacity ústeckých základních škol je 86 %, průměrný počet žáků ve třídě činí 22,1. To je o jednoho žáka více, než kolik činí republikový průměr.

   Ústecké mateřské školy jsou nyní využívány na 85,4 %, přičemž počty dětí budou až do června narůstat.