V Ústí začala výstava o husitství

V Ústí začala výstava o husitství
18.11.2005
Náměstek primátora Jan Kubata se dnes v kostele sv. Vojtěcha zúčastnil slavnostního otevření výstavy „Od Mistra Jana Husa k současnosti“.

    Texty výstavy z pera renomovaných historiků ukazují husitství v dějinném kontextu a nabízejí odpověď na otázky, za co husité bojovali, proč bořili kláštery, včetně výčtu staveb, které naopak postavili. Část věnovaná postavám poskytuje některé ne zcela známé informace o Husovi, Jakoubkovi ze Stříbra, Janu Rokycanovi, Janu Želivském i Janu Žižkovi. Výstava je doprovázena obrázky a mapkami.

   Jednostrannost výkladu husitství sloužila podle Kubaty v období normalizace jako pokleslá analogie socialistického kolektivismu, dále k ilustraci třídního boje a k poukazování na škodlivost křesťanských hodnot. „Komunisté si vzali husity jako rukojmí a využili je propagandisticky ve svůj prospěch. Dnes už víme, že ne vše bylo tak, jak nás ve škole učili, že tehdejší souvislosti byly mnohem složitější“, řekl náměstek.