V Ústí začíná česko-německá konference

26.3.2004
V Ústí nad Labem dnes začíná prestižní mezinárodní konference “Tolerance místo intolerance. Němci v českých zemích – včera, dnes a zítra”.

    Cílem konference je poskytnout fórum pro všestrannou diskusi, která by měla především zhodnotit přínos českých a moravských Němců pro rozvoj českých zemí v minulosti a dále se zamyslet nad česko-německými vztahy v historickém a aktuálním evropském kontextu. “Jde mimo jiné o pokus shrnout dosavadní bádání v problematice mnohokulturních dějin, v nichž ve zdejší oblasti dominuje kultura českých Němců”, uvádí historička Kristýna Kaiserová.

  Akce bude rozdělena do panelových diskusí, z nichž největší část proběhne v hotelu Vladimir. Zúčastní se jí zhruba 100 odborných delegátů z celého světa. Nejvýznamnějším hostem bude prezident České republiky Václav Klaus.

  Organizátoři konference se již delší dobu zabývají myšlenkou zřídit v Ústí nad Labem stálou instituci, která by v sobě zahrnovala muzeum, archiv, knihovnu, vědecké pracoviště i místo pro setkávání a dialog zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Tato instituce by se zabývala studiem, dokumentací, vědeckou analýzou, popularizací a zejména péčí o kulturní dědictví, které se váže k bohaté historii česko-německých vztahů či které v českých zemích vytvořili čeští a moravští Němci. Taková instituce zatím v České republice ani ve světě není.

  “V Ústí nad Labem Němci po mnoho let žili a zanechali zde nesmazatelné stopy. Proto se domnívám, že konference o česko-německých vztazích do našeho města patří. Akce by měla mimo jiné ukázat, zda myšlenka zřídit v rekonstruovaném muzeu stálou expozici na toto téma je průchodná, či nikoliv. Konference a návštěva tak významných osobností určitě přispěje ke kladnému zviditelnění Ústí n/L doma i ve světě”, říká primátor Gandalovič, který s myšlenkou uspořádat česko-německou konferenci přišel.

  Celkové náklady na zajištění konference budou činit přibližně 1,1 mil. korun. Organizátoři se budou moci spolehnout na pomoc sponzorů. Jsou jimi Česká spořitelna, a.s., Robert Bosch Stiftung, Škoda Auto, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Česko-německý fond budoucnosti, Friedrich Ebert Stiftung a Severočeská energetika, a.s..