Ve Spolchemii hořelo, odešly krizové SMS

4.11.2004
Město dnes opět využilo systém „krizových“ SMS zpráv, když neprodleně informovalo veřejnost o požáru v objektu bývalého provozu ionexů v areálu Spolchemie. Měření koncentrací nezjistilo únik škodlivých látek do ovzduší.

   Požár, k němuž došlo při údržbářských pracích na rekonstrukci objektu, nahlásil dispečer Spolchemie operačnímu středisku městské policie v 9. 30 hod. Oheň byl zcela lokalizován v 10. 17 hod. Jelikož nešlo o závažnou havárii a obyvatelům nehrozilo žádné nebezpečí, nebylo nutné využít nově vybudovaný varovný a informační systém obyvatelstva (VISO).