Ve Spolku zněly sirény hasičských vozů

Ve Spolku zněly sirény hasičských vozů
29.8.2003
Dne 28.srpna 2003 v 10:19 byl na integrovaném záchranném dispečinku Spolchemie, a. s. nahlášen požár v těsném sousedství zásobníku vodíku střediska “Monokrystaly”. V 10.21 hod. již byly slyšet typické tóny sirén hasičského vozidla - k požáru dorazila zásahová jednotka Spolku. Na místě však zjistila, že se jedná o cvičný výjezd, který byl vyhlášen zástupci města Ústí n.L. – Ing.Vlastou Štěpánovou, vedoucí odboru mimořádných situací a panem Janem Řeřichou, členem Rady města, který má ve své gesci průmyslovou bezpečnost. Vedení města tak začalo v pořadí již třetí kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů ve Spolchemii, která byla tentokrát zaměřena na připravenost integrovaného záchranného dispečinku a HZS podniku.

   Poté se zástupci města odebrali přímo na integrovaný záchranný dispečink podniku, aby se seznámili s jeho organizací i samotnými pracovníky. Ti byli doslova zahrnuti řadou konkrétních otázek týkajících se zajištění rychlého zásahu hasičů, informovanosti pracovníků v areálu i osob pohybujících se v jeho bezprostřední blízkosti. Novinkou bylo například zjištění, že u varovných červených semaforů umístěných na hranicích areálu jsou rovněž reproduktory, jejichž prostřednictvím je možné varovat osoby zde se pohybující. Bylo také předvedeno vyhlášení poplachu při mimořádné události a následných úkonů, které mají zajistit rychlý zásah hasičů a usměrnit činnost ostrahy areálu tak, aby byl zajištěna 100% bezpečnost. Pochopitelně, že při takto podrobném zkoumání zajištění bezpečnosti největšího výrobního závodu ve městě bylo vzpomenuto i listopadového požáru provozu UP2. I zde dostali zástupci města odpovědi na všechny dotazy. Velká část debaty se zabývala možnostmi zlepšení informovanosti vedení města a jeho obyvatel. Spolchemie má funkční prostředky k okamžité informovanosti Městské policie, ÚO HZS. Zástupci města hovořili o potřebě zkrátit ještě více časovou prodlevu informovanosti vedení města i o plánech rozšíření městského rozhlasu v moderní podobě, který by pokryl co největší území Ústí n.L.. Závěrem kontroly byla prohlídka speciálního zásahového vozidla HZS Spolchemie., který má vybavení na zdolání úniků různých chemických látek a dalších havárií, které by mohly na území závodu vzniknout.

   Zástupci města tak mohli veliteli HZS Spolchemie panu Zdeňkovi poděkovat za práci, kterou jeho sbor odvádí. Přesvědčili se, že lidé zodpovědní za rychlý a kvalitní zásah jsou své práce znalí, což je velkou zárukou bezpečnosti obyvatel města.