Větruše je zpátky !!

Větruše je zpátky !!
15.12.2005
Výletní zámeček Větruše se dnes v poledne po náročné dvouleté rekonstrukci slavnostně vrací do rukou Ústečanů.

    Město objekt zakoupilo do svého majetku v dubnu 2001. Nejen, že ho kompletně opravilo, ale v areálu ústecké dominanty nechalo také postavit sportovní areál, dětské hřiště a přírodní i zrcadlové bludiště spolufinancované Evropskou unií. Celkové náklady přesáhly hranici 100 miliónů korun.

   „Větruše je fenoménem města a doufám, že si sem lidé najdou cestu. Společenský život tady skončil už na sklonku 60. let a my bychom ho sem chtěli vrátit“, říká náměstek primátora Jan Kubata.

   Na Větruši dnes za účasti primátora města Petra Gandaloviče a dalších představitelů politického i kulturního života proběhne slavnostní otevření objektu, jednání Zastupitelstva města a společenský večer.

 

 

  Revitalizace Větruše – základní informace

 

 

      1. etapa

 

Zahájení stavby                   10. října 2003

Dokončení                           10. srpna 2004

Dodavatel                              North Stav a. s.

Náklady celkem                  36 600,- tis. Kč (bez DPH)

Kolaudace                            27. srpna 2004

 

Co se udělalo: statické zabezpečení stavby, zprovoznění věže, přípojky vody a automatické tlakové stanice, oprava krovů, výstavba čistírny odpadních vod, opravy schodiště a nutné demolice starých částí objektu.

 

       2. etapa

 

Zahájení stavby                   28. srpna 2004

Dokončení                            30. října 2005

Dodavatel                              North Stav a. s.

Náklady celkem                 33 400,- tis. Kč (bez DPH)

Kolaudace                            5. prosince 2005

 

Co se udělalo: přístavba nového schodiště, dokončení stavebních prací ve sklepě a přízemí, venkovní osvětlení, osazení truhlářských a zámečnických výrobků na fasádu, fasáda celkem. Dokončení střech nad přístavbou, vybudování venkovních teras.

 

       3. etapa

 

Zahájení stavby                   1. června 2005

Dokončení                            30. listopadu 2005

Dodavatel                              Istar s. r. o.

Náklady celkem                 25 300 tis. Kč (bez DPH)

Kolaudace                            5. prosince 2005

                                              

Co se udělalo: dokončení stavebních prací u ostatních podlaží, dokončení vnitřních omítek, osazení vybavovacích zařízení (sociální zařízení, aj.), kompletace drobného zařízení, dokončení výstavby zpevněných ploch, včetně přístupových komunikací a sadových úprav.

 

                4. sportoviště a přírodní bludiště

 

Zahájení stavby                    Únor 2005

Dokončení                            30. listopadu 2005

Dodavatel                              Severočeská stavební a. s.

Náklady celkem                  23 700,- tis. Kč (vč. DPH)

Kolaudace                            5. prosince 2005

 

 

 

    5. zrcadlové bludiště     

 

Zahájení stavby                   Únor 2005

Dokončení                            30. listopadu 2005

Dodavatel                              Severočeská stavební a. s.

Náklady celkem                  6 900,-- tis. Kč (vč. DPH)

Kolaudace                            5. prosince 2005

 

  6. rekonstrukce komunikace + veřejné osvětlení ul. Na Větruši

                                              

Zahájení stavby                  2004

Dokončení                           listopad 2005

Dodavatel                              Viamont DSP a. s.

Náklady celkem                  6 500,-- tis. Kč (vč. DPH)