Větruši prověří soudní znalec

Větruši prověří soudní znalec
6.8.2007
Primátor města Jan Kubata dnes zadal v souvislosti se sesuvem obložení skalního masivu na Větruši provedení posudku soudním znalcem.

   Město bude mít v následujících dnech k dispozici rovněž další statické posudky odborných firem.

   Na dnešním jednání k situaci na Větruši, kterého se kromě vedení města zúčastnili zástupci všech dotčených firem a organizací, bylo dohodnuto, že kvůli eliminaci rizika dalšího sesuvu bude v nejbližší době omezena rychlost vozidel na části úseku frekventované silnice 1/30. Firma AZ Sanace začne okamžitě s geologickým průzkumem celé lokality a zajistí rovněž monitoring svahu, aby bylo zřejmé, zda v něm nedochází k dalších pohybům. „Geologický průzkum bude zásadním vodítkem k dalšímu postupu sanačních prací. Chceme nejprve vědět, zda hrozí riziko sesuvu dalších částí a vše případně účinně zabezpečit. Následně budeme hovořit o komplexním řešení,“ uvádí primátor.

   Jan Kubata uložil svému náměstkovi Liboru Turkovi, aby našel finanční prostředky na řešení celé situace.