Výlepy pro město budou zvýhodněny

Výlepy pro město budou zvýhodněny
16.2.2004
Město pronajme liberecké firmě Rengl 38 pozemků, na nichž má tato společnost umístěné své výlepové plochy.

  Radní rozhodli na doporučení majetkového výboru o výši ceny 1050 Kč za každou výlepovou plochu ročně. Smlouva mezi oběma stranami bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Obchodní vztah bude realizován za podmínek, které musí firma Rengl splnit - jde cenové zvýhodnění výlepů pro město a městské organizace, závazek vybudování jedné výlepové plochy v centru města pro tzv. malou kulturu s bezplatným výlepem nebo doplnění dvou až tří kusů vybraných výlepových ploch o boční křídla pro stejné využití a zajištění úklidu pozemků v bezprostřední blízkosti výlepových ploch znečištěných jejich provozem. Dále to bude provedení a ukončení rekonstrukce výlepových ploch do konce letošního září a zajištění vybudování výlepových ploch na náklady firmy v místech černého výlepu.

  Výše uvedené výlepové plochy nejsou jediné, které v Ústí nad Labem existují. Mnoho z nich má ve zprávě TSM, které je pronajímají.