Výsledky mezinárodního výzkumu PISA

12.12.2003
Na jaře 2003 se v České republice konal výzkum mezinárodního programu PISA na 260-ti českých školách včetně Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 8. V listopadu 2003 byly výsledky vyhodnoceny.

     Cílem tohoto výzkumu bylo zjišťování znalostí a dovedností patnáctiletých žáků, tedy žáků 9. tříd ZŠ a žáků příslušných tříd gymnázií. Sledované dovednosti a znalosti  byly testovány ve čtyřech tématických okruzích: matematická gramotnost, problémové úlohy, čtenářská gramotnost a přírodovědná gramotnost.

     Žáci ZŠ E. Krásnohorké se v tomto výzkumu výborně umístili a předvedli velmi dobrou úroveň školy. Ze zúčastněných 260 škol se umístili dvakrát na 3. místě, a to v matematické a čtenářské gramotnosti, na čtvrtém místě v přírodovědné gramotnosti a na pátém místě v problémových úlohách.

Blahopřejeme žákům, děkujeme učitelům!