Výstava u příležitosti Evropského týdne proti rakovině

Výstava u příležitosti Evropského týdne proti rakovině
28.11.2006
Včera se v zrcadlovém bludišti na Větruši konala finisáž výstavy u příležitosti Evropského týdne proti rakovině.

Výstava probíhala od 9. do 15. října 2006 a prezentovala umělecké práce dětí postižených rakovinou, vzniklé během ergoterapie Stanice dětské rakoviny Kliniky pro medicínu dětí a mládeže v Chemnitz. Výstava vznikla ve spolupráci Psychosociální poradny pro nemocné rakovinou Zdravotního ústavu města Chemnitz se Sdružením rodičů dětí s rakovinou v Chemnitz. Finisáže se zúčastnili zástupci města Chemnitz a Ústí nad Labem. V úvodu finisáže pronesli krátkou řeč náměstek primátora pan Fišera za město Ústí nad Labem a pan Suchy za Stanice dětské rakoviny Kliniky pro medicínu dětí a mládeže v Chemnitz. Následně se účastníci odebrali do salonku na Větruši, kde proběhla diskuze, spojená s výměnou zkušeností a kontaktů mezi zástupci jednotlivých organizací a sdružení.