Výzva občanům města Ústí nad Labem!

Výzva občanům města Ústí nad Labem!
26.7.2006
Primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata vyzývá občany města ke zvýšené bdělosti, hrozí nebezpečí vzniku požáru!

V souladu s vyhlášením Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 24. 7. 2006, primátor města Mgr. Jan Kubata vyzývá občany ke zvýšené ostražitosti a bdělosti. V těchto mimořádných klimatických podmínkách a dlouhotrvajícímu suchu je vznik požáru otázkou jen několika sekund, mnohdy s následkem vysokých škod na majetku i zdraví.

  „Žádám občany města, aby nezakládali ani jinak nemanipulovali s otevřeným ohněm a případné podezření na vznikající požár neprodleně hlásili Hasičskému záchrannému sboru nebo Městské policii“, řekl primátor Jan Kubata.