Z tržnice zmizely ošklivé stánky

Z tržnice zmizely ošklivé stánky
15.12.2004
Město dnes odstranilo osm nevzhledných stánků z prostoru Nové tržnice. Stavební úřad totiž zjistil, že jsou „černou stavbou“.

  Vlastníka stánků vyzval stavební úřad MmÚ počátkem letošního září k jejich bezodkladnému odstranění. Právní zástupce Milana Dvořáka, kterému tržnice patří, odpověděl, že jeho klient nehodlá tento požadavek splnit a že majetek vlastníka, včetně uvedených stánků, je nyní v konkurzním řízení. O celé věci proběhlo na sklonku října ústní jednání mezi stavebním odborem a správcem konkurzní podstaty Nové tržnice Vladimírem Komedou. Ten později obdržel rozhodnutí města, které po předchozí výzvě nařídilo odstranění stánků.

   Náprava však dodnes učiněna nebyla a město se proto rozhodlo odstranit v zimě nevyužívané stánky na vlastní náklady, které pak budou vymáhány po majiteli tržnice.

   Stavební úřad začal podrobně prověřovat stavby na Nové tržnici v souvislosti s platností nového tržního řádu a na základě žádosti živnostenského odboru.