Za školku zaplatíme 250 korun

Za školku zaplatíme 250 korun
31.1.2005
Rada města doporučila ředitelům ústeckých mateřských škol, aby od rodičů vybírali měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 250 korun.

   Tato cena odráží nepříznivé legislativní změny, které snižují příjmy mateřských škol. Jde zejména o to, že od 1. ledna letošního roku nemohou mateřské školy vybírat úplatu po rodičích dětí navštěvujících poslední ročník. Jestliže byly dříve od platební povinnosti osvobozeni zákonní zástupci dítěte s příjmem do 1,2 násobku životního minima, nově je to dokonce do 1,6 násobku. Náměstek primátora Tomáš Jelínek očekává, že i přes úplatu 250 korun měsíčně bude město muset ze svého rozpočtu mateřským školám ještě pomoci, aby byly jejich příjmy stejné jako loni. „Naše měsíční úplata za školku zůstane i tak jednou z nejnižších v republice“, dodává Jelínek.

   Poplatek za mateřskou školu může být podle zákona stanoven až do výše 50 % měsíčních nákladů na dítě. Rodiče v Ústí budou platit přibližně jen 15 %.