Začal Veletrh sociálních služeb

Začal Veletrh sociálních služeb
11.9.2003
Na Lidickém náměstí dnes probíhá 4. Veletrh sociálních služeb města Ústí nad Labem. Krátce po desáté hodině jej slavnostně zahájil náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek.

   Na veletrhu prezentuje 46 poskytovatelů sociálně zdravotních služeb z Ústí nad Labem, Děčína a Litoměřic nabídku své činnosti. Jde o ústavy sociální péče, domovy důchodců, poradny a mnoho dalších subjektů s bohatou škálou působnosti.

   Stánky vystavovatelů obsahují nejen podrobné informace o činnosti, ale také výrobky jejich klientů. Občané si mohou zakoupit keramiku, dřevěné hračky nebo trička a přispět tak organizacím na provoz.

   “Smysl veletrhu vidím především ve vzájemném poznávání jednotlivých poskytovatelů i v tom, že má veřejnost možnost na vlastní oči vidět, kolik institucí se zabývá nezištnou pomocí druhým”, říká Mgr. Jelínek.

   Veletrh provází bohatý hudební a taneční program. Celá akce skončí dnes v 17. 00 hod.