Začalo sčítání ptáků a drůbeže

Začalo sčítání ptáků a drůbeže
22.3.2006
Strážníci městské policie začali v souvislosti s hrozbou ptačí chřipky sčítat drůbež a exotické ptactvo chované ve venkovních voliérách.

   Tato činnost probíhá na celém území města na základě požadavku primátora města Petra Gandaloviče a doporučení Krajské veterinární správy.

   „Doufám, že se v Ústí nad Labem ohnisko ptačí chřipky neobjeví. Je třeba ale preventivně počítat i s nepříznivým vývojem, udělat opatření a nenechat se potom zaskočit“, říká Gandalovič.

   Sčítání provádí městští policisté v dopoledních i odpoledních hodinách během pravidelné pochůzkové činnosti. Do formuláře zapisují jméno chovatele, lokalitu, počet a druh ptactva nebo drůbeže. V zahrádkářských koloniích se budou muset spolehnout na víkendy, neboť lidé v pracovních dnech na chatách či chalupách nepobývají.

   Soupis pomůže Krajské veterinární správě i městu v případě vydávání mimořádných veterinárních opatření, která by byla stanovena po objevení viru ptačí chřipky na území města nebo v jeho okolí.

   Městská policie předpokládá, že sčítání bude trvat přibližně 14 dní. Po jejím ukončení budou chovatelé ptactva či drůbeže, ke kterým se strážníci z nějakého důvodu nedostavili, vyzváni k navštěvě odboru mimořádných situací MmÚ, kancelář 141, k vyplnění sčítacího formuláře. V případě nejasností mohou občané získat informace na tel. čísle 475241578.