Zaměstnanost Romů řeší nový projekt

Zaměstnanost Romů řeší nový projekt
25.11.2003
Podpora zaměstnanosti a integrace Romů do společnosti je hlavním cílem projektu, se kterým přišli romští podnikatelé ve stavebnictví. Projekt s názvem “Rozvíjení komunitního podnikání s aktivní účastí menšin na území města Ústí nad Labem" dnes primátorovi města Mgr. P. Gandalovičovi představilo První romské stavební sdružení.

Celá iniciativa počítá rovněž s podporou mládeže ve formě sebevzdělávání, rozšiřováním kvalifikace a besedami na všech úrovních školských zařízení.

“Projekt velice vítáme, protože zajištění pracovních příležitostí Romů sníží jejich sociální nejistotu a závislost na podpoře státu, odstraní pocit nepotřebnosti a v řadě případů může být motivací pro řádný život bez konfliktů se zákonem. Firmy s romskou účastí však nebudou městem zvýhodňovány – běžným způsobem budou usilovat o zakázky ve výběrových řízeních”, říká primátor.

První romské stavební sdružení tvoří čtyři subjekty. Jsou jimi firmy Phoenix-Trans, Ruta a dále podnikatelé Adolf Žiga a Július Urbánszky. Společnost Phoenix-Trans získala nedávno městskou zakázku na úklid a údržbu zeleně v Předlicích.

Ústecký okres patří s mírou nezaměstnanosti 15, 5 % na 10. místo v ČR. Statistika nezaměstnanosti Romů se v ČR nevytváří, avšak např. v ústecké romské čtvrti Předlice je nyní bez zaměstnání odhadem 90 % práce schopných obyvatel.

Projekt dnes primátorovi města Mgr. P. Gandalovičovi představil romský podnikatel Josef Gulyás (na obr. uprostřed).