Zapojte se do dopravního průzkumu!

Zapojte se do dopravního průzkumu!
29.9.2006
Dopravní podnik města Ústí nad Labem jde přímo za cestujícími. Zlepšit jejich podmínky při užívání městské hromadné dopravy má průzkum přepravních vztahů, který ve dnech 9. – 15. října provede pražská společnost Metroprojekt, a.s.

    Na základě výsledků průzkumu může např. Dopravní podnik upravit jízdní řády linek, posílit některé spoje nebo vyjít cestujícím vstříc v mnoha dalších oblastech.

   V anketním průzkumu budou zjišťována data o dopravním chování obyvatel v závislosti na věku, ekonomické aktivitě či vlastnictví osobního automobilu. Informace budou vyškolenými pracovníky agentury zjišťovány anonymně přímo v domácnostech respondentů, a to jak na území Ústí nad Labem, tak v okolních obcích. Nebudou však spojeny s jejich jménem ani jinými osobními údaji. Navštíveno má být zhruba 5 %  lidí v příslušné zájmové oblasti.

   Obyvatelé města se však mohou průzkumu zúčastnit nezávisle na návštěvě tazatelů. Příslušné dotazníky budou pro zájemce k dispozici v době od 4. do 15. října v Informačním centru Dopravního podniku na adrese Revoluční 26, Ústí nad Labem (vedle předprodeje časových jízdenek MHD).

   Tazatelé navštěvující domácnosti se prokáží vizitkou se jménem, fotografií a logy Dopravního podniku i společnosti Metroprojekt.

   Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. se obrací k cestující veřejnosti s žádostí o vstřícnost a součinnost při provádění anketního průzkumu.