Zástupci města navštívili výrobnu chloru

Zástupci města navštívili výrobnu chloru
18.6.2003
Dne 17. června 2003 navštívili zástupci města Ústí n.L. podruhé Spolchemii, a.s..

Tématem návštěvy radního Jana Řeřichy a vedoucí odboru mimořádných situací MmÚ Ing. Vlasty Štěpánové byla opět kontrola bezpečnosti. Za účastí zástupců Ústeckého deníku a Českého rozhlasu Sever provedli kontrolu ve výrobně a plnění kapalného chloru. Chlor je jednou z nejnebezpečnějších látek, které ve SPOLCHEMII a.s. najdeme.

Kontrola se proto soustředila na zajištění detekce možného úniku, stav potrubních rozvodů a zásobníků chloru, prověřila bezpečnostní dokumentaci provozu a pohovorem se zaměstnanci ověřila jejich znalosti potřebné pro bezchybnou výrobu a zvládnutí možné mimořádné situace, která by se mohla vyskytnout.

Vodítkem ke kontrolovaným skutečnostem byla Bezpečnostní zpráva Spolchemie, a její Bezpečnostní program. Kontrolou tak bylo zjišťováno jak Spolek plní základní bezpečnostní požadavky a z toho vyplývající úkoly vedoucí k dalšímu zvyšování bezpečnosti. Velmi kladně bylo hodnoceno navýšení počtu detektorů úniku i mimo výrobu s vyvedením signalizace přímo na dispečerské stanoviště, čímž je zaručena opravdu objektivní informace o možném úniku chloru (není ovlivněna pracovníky výroby). Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti jsou dálkově ovládané ventily u zásobníku chloru umožňující jejich uzavření okamžitě, a to bez nutnosti přítomnosti obsluhy v zamořeném prostoru.

Bylo také možno konstatovat, že Spolchemie splnila další z úkolů – má k dispozici mobilní laboratoře pro monitoring možného úniku v případě mimořádných situací.

V chodu je také návrh řešení snížení rizik průmyslové havárie pod úroveň 10-5 při úniku chloru z asanačních věží, tak jak ukládá Bezpečnostní zpráva podniku.

Podrobně byla diskutována otázka informovanosti vedení města při vzniku mimořádné události, zejména s ohledem na časovou prodlevu a její minimalizaci.

Po kontrole provozu chlorové chemie se zástupci města setkali s generálním ředitelem Spolku Ing. Martinem Procházkou, který se zajímal o jejich zjištění a další požadavky ze strany vedení města. Ing. Štěpánová a radní Řeřicha mohli konstatovat, že Spolchemie a.s. dodržuje podmínky stanovené Bezpečnostní zprávou a plní zadané úkoly ke zlepšení stávajícího stavu podle stanoveného harmonogramu.

Jan Řeřicha
člen Rady města