Zastupitelé o odprodeji pohledávek

27.5.2003
Magistrát města Ústí nad Labem má zhruba 60 mil. Kč pohledávek po lhůtě splatnosti, z toho většinu představují pohledávky převzaté z likvidovaných státních podniků, především Správy domovního fondu, nebo z vedlejší hospodářské činnosti MmÚ.

Jelikož vymáhání těchto pohledávek prostřednictvím soudu je zdlouhavé a málo účinné, rozhodla Rada města předložit Zastupitelstvu města 19. 6. 2003 návrh na odprodej pohledávek v úhrnné hodnotě 35 mil. Kč. Současně RM uložila tajemníkovi MmÚ zajistit zpracování nové vnitřní směrnice Magistrátu řešící účinnější způsob vymáhání pohledávek při využití všech přípustných postupů, tj. kromě odprodeje i využití služeb externích firem (např. detektivní kanceláře), soudního exekutora nebo exekuce prováděné vlastními zaměstnanci.

Velký počet pohledávek vyplývá rovněž z nezaplacených poplatků za komunální odpad v roce 2002. Nezaplatilo 14 612 osob a městu tak vznikla ztráta 5, 4 mil. korun. V letošním roce inkasní odd. doručuje dlužníkům platební rozkaz s 50% navýšením těchto dlužných poplatků, a pokud nebude na tento platební rozkaz reagováno, budou případy předávány soudnímu exekutorovi. Vymáhání pohledávek soudním exekutorem přijde dlužníky však podstatně dráž, protože k dlužnému poplatku si exekutor připočte své výdaje a odměnu cca 4 tis. Kč. Pak se poplatek s 50% navýšením  ve výši 630 Kč prodraží o dalších 4 tisíce korun.