Zastupitelé o psí vyhlášce

Zastupitelé o psí vyhlášce
21.6.2005
Rada města souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích. Náměstek primátora Tomáš Jelínek ji předloží 30. června ke schválení zastupitelům.

    Nová vyhláška vyjmenovává veškerá veřejná prostranství, na kterých bude povinností vést psa na vodítku. Jsou zde také označeny plochy pro volný pohyb psů i místa s úplným zákazem vstupu se psy. Radní požádali obvodní starosty, aby zveřejnili mapy jednotlivých území – pejskaři potřebují základní informace vědět.

   Radní také odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku Statut města Ústí nad Labem. Nejdůležitější změnou je zde stanovení pravomoce městských obvodů nabývat majetek. Dosud to mělo v kompetenci pouze Zastupitelstvo města.