Zastupitelé o spolupráci s Vladimirem

5.3.2004
Zastupitelstvo města se bude 11. března zabývat úmluvou o partnerství mezi městy Ústí nad Labem a Vladimir.

  Partnerská úmluva, s jejíž zněním radní souhlasí, navazuje na dlouhodobé přátelské vztahy a spolupráci mezi oběma městy, která začala v roce 1970 a probíhala zejména v oblastech kultury a sportu. Šlo také o výměny vysokoškolských studentů a odborné praxe muzejních pracovníků. Podle města Vladimir byl v roce 1987 pojmenován nový ústecký hotel.

  Po roce 1989 byly kontakty přerušeny. V roce 2003 proběhly dvě ústecké návštěvy Vladimiru – v květnu to byla delegace senátora J. Doubravy a zastupitele Ing. M. Bauera, a o týden později zde jednali náměstek primátora Mgr. T. Jelínek společně s obvodními starosty M. Válkovou a Ing. J. Brodským. Právě zde bylo předběžně oficiálně dohodnuto obnovení dřívějších úzkých styků s tím, že podpis úmluvy o partnerství může být podepsán v průběhu letošního roku v Ústí nad Labem.

  Úmluva hovoří o tom, že zastupitelstva obou měst vytvoří příznivé podmínky pro spolupráci v sociální a vědecké oblasti, školství, kultuře, sportu, hospodářství, životním prostředí, krizovém managementu a zdravotnictví. Pro tyto oblasti mají být vytvořeny pracovní skupiny.