Zastupitelé podpořili Eden Park

Zastupitelé podpořili Eden Park
18.9.2003
Švýcarská firma GEN MAN VENTURES AG chce na Střížovickém vrchu vybudovat ve čtyřech po sobě jdoucích etapách “vodní svět”, krytou lyžařskou dráhu, golfové hřiště a multifunkční halu. Projekt za miliardu korun má vytvořit nejméně 350 nových pracovních míst.

   Zastupitelé vyslovili velkou většinou hlasů s tímto záměrem souhlas. Město podepíše s uvedenou společností “Prohlášení o vzájemné spolupráci a podpoře investic”. Švýcarská strana se zde zaváže k financování celé investice, k provozu areálu, zajištění jeho výstavby, provedení veškerých projekčních prací i inženýrské činnosti, dále ke zpracování studie proveditelnosti a zastavovací i urbanistické studie. Radnice na druhé straně deklaruje, že učiní veškeré potřebné kroky k zajištění souladu územního plánu s projektem, pronajme na dobu 15 let s opcí na dalších 5 –15 let za symbolickou hodnotu městské pozemky v potřebném rozsahu a vloží do celého projektu plavecký areál Klíše s tím, že v hodnotě tohoto majetku vstoupí do společnosti provozující celý areál. Samospráva má rovněž podpořit investora v jednáních se všemi orgány státní správy, institucemi, organizacemi i osobami a podpořit projekt vlastními aktivitami v oblasti budování dopravní infrastruktury (záchytné parkoviště).

   “Mrzí mě, že obyvatelé Ústí n/L jezdí za podobnými aktivitami do jiných měst. Nyní máme možnost to změnit. Projekt aquaparku vyřeší rovněž problém s nezbytnou rekonstrukcí klíšské plavecké haly, do které by město muselo vložit 100 miliónů korun”, říká radní MUDr. Jiří Madar, jenž stojí v čele projektového týmu k této významné investici.

   Celý projekt má název Eden Park. Investorem bude E. P., s.r.o., dceřinná společnost GEN MAN VENTURES AG. Realizace prvních dvou etap - výstavby vodního světa a sjezdovky - má začít už v říjnu příštího roku s předpokládaným termínem dokončení v listopadu 2005. Investor se bude snažit získat část finančních prostředků i ze strukturálních fondů EU.

   “Pokud se tento projekt podaří uskutečnit, a já jsem přesvědčen o tom že ano, výrazně se zlepší obraz města. Může to být také pozitivní signál investorům, že do Ústí nad Labem se vyplatí vkročit”, říká radní Mgr. Jan Kubata.