Zastupitelé rozhodli o úvěru

11.3.2004
Město si v nejbližší době vezme krátkodobý úvěr do výše 150 miliónů korun na případný přechodný nedostatek finančních zdrojů v průběhu roku. Rozhodli o tom zastupitelé.

  Rozpočet města pro letošní rok počítá s investičními akcemi za 241 miliónů korun, které by měly být uhrazeny především z prodeje nemovitostí. Jelikož lze předpokládat, že úhrady z těchto prodejů budou přijaty z velké části až ve druhé polovině roku, je nutné řešit celý problém překlenovacím úvěrem.