ZOO vytápí geotermální energie

ZOO vytápí geotermální energie
30.5.2006
V ústecké ZOO byl dnes slavnostně uveden do trvalého provozu systém geotermálního vytápění. Projekt „Využití obnovitelných zdrojů energie a ekologizace provozu ústecké ZOO“ byl totiž úspěšně zkolaudován 25. května.

   „Geotermální vytápění je šetrné k životnímu prostředí a také levnější, než dřívější systém. Jsem velice rád, že jej ZOO dokázala  uvést bez problémů do provozu“, říká primátor města Petr Gandalovič.

 

                                                           Podzemní voda vytápí celý areál ZOO

 

   Zkušební provoz systému vytápění využívajícího obnovitelný zdroj energie z hlubinného geotermálního vrtu byl spuštěn loni v prosinci. Jednoznačně prokázal splnění očekávaných parametrů a vyrobením 7026 GJ tepelné energie plnohodnotně nahradil zastaralé dálkové vytápění z trmické teplárny. Projektovaný topný výkon celého systému s instalovanými 24 tepelnými čerpadly v pěti stanicích rozmístěných v areálu ZOO může dosáhnout až 1057 kW, které mohou být v případě extrémních klimatických podmínek posíleny 298 kW výkonu pro tento účel instalovaných elektrokotlů.

   Celková výše investičních nákladů na tuto akci dosáhla 48,5 mil. Kč. Již na počátku realizace se podařilo smlouvou uzavřenou se Státním fondem životního prostředí podpořit „geotermu“ 15,4 mil Kč, přičemž polovina této podpory byla poskytnuta formou dotace a druhá půlka je tvořena nízkouročenou půjčkou se splatností 7 let od úspěšného dokončení akce. „V průběhu výstavby byly do akce dále zařazeny finanční zdroje ve výši 3 mil. Kč, které poskytla Česká energetická agentura. Ostatní finanční náklady byly uhrazeny městem“, dodává náměstek primátora Jan Kubata.

   Generálním dodavatelem bylo Sdružení SKANSKA CZ a IVT Tepelná čerpadla. Na realizaci akce pak dále spolupracovali i další významné firmy našeho regionu - MARTIA, a.s. či  ELTE, s.r.o.  Technický dozor zajišťovala společnost CHEMING, a.s. Ústí nad Labem.

 

                                                                             Historie projektu

 

   Projekt přechodu vytápění byl započat studiemi, energetickými audity a strategickými záměry ve druhém pololetí roku 1998. Rozhodnutím ministra životního prostředí o finanční podpoře ze zdrojů SFŽP z 5. 5. 2000 pak byla odstartována vlastní realizace projektu. V roce 2002 byl proveden vrt hluboký  514 metrů, který je zdrojem vody o teplotě 32°C. Poté byly zahájeny vlastní práce na instalaci technologie jednotlivých stanic tepelných čerpadel a celkové rekonstrukci rozvodů topné vody v areálu ZOO. Již na podzim 2004 se podařilo úspěšně uvést do provozu první stanici tepelných čerpadel, která zajistila vytápění dolní části areálu ZOO v sezóně 2004/2005. V srpnu 2005 byla dokončena celá stavba, provedeny topné zkoušky a následně pak 8. 12. 2005 spuštěn zkušební provoz nového topného systému.

 

Zdroj: ZOO

 

 

 

Geoterma získala ekologické ocenění

 

   Geotermální vytápění ústecké ZOO získalo prvenství v soutěži o stavbu s ekologickým přínosem, kterou každoročně vyhlašuje sdružení Stavíme ekologicky spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem životního prostředí ČR. Konkrétně jde o Cenu za ekologický přínos.

   „Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti stavební projekty, které byly budované s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí a ukázat, že investiční a stavební činnosti mohou být ohleduplné, šetrné a přitom moderní a úsporné,“ poznamenal Karel Rod, místopředseda Sdružení Stavíme ekologicky.

   Šestičlenná porota složená ze zástupců odborných garantů a organizátorů soutěže vybrala ojedinělý projekt na vytápění ústecké zoologické zahrady. „Nový systém vytápění pomocí geotermální energie nahradil dodávky tepla z dálkového parovodu, což významně přispělo ke zlepšení ovzduší v severních Čechách,“ sdělil Jiří Čadek, výkonný ředitel Divize Technologie společnosti Skanska CZ.

   V okolí Ústí nad Labem se nachází několik zdrojů geotermální vody, a tak se město rozhodlo tento přírodní zdroj tepla využít pro místní zoologickou zahradu. Byl tak nahrazen klasický, avšak pro životní prostředí zatěžující způsob vytápění pomocí fosilních paliv. V ústecké ZOO byl vybudován speciální technologický systém, který přes výměníkové stanice převádí teplo z pramene do jednotlivých pavilonů. Vítězové soutěže Stavba s ekologickým přínosem byly vyhlášeni v rámci konání letošního veletrhu Vodovody – kanalizace / EnviBrno 2006.

 

Zdroj: Skanska CZ.