Zvýšení počtu strážníků je oprávněné

5.6.2003

Navýšení počtu strážníků o 30 je optimální ve vztahu k činnosti, jakou městská policie na území města zajišťuje. Vyplývá z analýzy činnosti Městské policie v Ústí nad Labem, kterou v období od března do května 2003 provedla společnost NEWICO a kterou vzali na vědomí ústečtí radní.

Za kritické body označila analýza velký počet nepřihlášených osob, vysoké zastoupení problémových skupin občanů (odhad činí až 20 000 osob), množství opuštěných nebo vybydlených objektů, přítomnost tvrdých drog, mnoho heren a dalších nočních podniků (gamblerství nezletilých), hustou automobilovou dopravu a vysokou nezaměstnanost.

Sídlištní zástavba se dle analýzy vyznačuje narušováním občanského soužití, rušením nočního klidu a vloupáním do sklepních prostor. Starší zástavby zase trpí krádežemi vloupáním do bytů a vozidel i rušením nočního klidu. V zahrádkářských a chatových oblastech dochází k páchání krádeží vloupáním do těchto objektů. Město má velký počet restauračních zařízení, barů, diskoték a heren – v jejich nejbližším okolí registrujeme rušení nočního klidu, ničení majetku, rvačky, krádeže a výtržnosti.

Stav dodržování dopravních předpisů, převážně ve vztahu k parkování, dodržování stanovené rychlosti motorových vozidel, používání alkoholu při řízení vozidel a respektování světelné signalizace na křižovatkách je katastrofální, konstatuje NEWICO.

Analýza dále hovoří o tom, že ústecká městská policie se velmi výrazně podílí na preventivní činnosti, zejména pokud se týká spolupráce se základními a zvláštními školami, školami středními i učilišti. NEWICO doporučuje, aby městská policie realizovala projekt „Každý zná svého strážníka“

V kapitole „Doporučení ke zlepšení“ je kromě navýšení počtu strážníků např. zmíněno také zpracování souboru variant obchůzek a objížděk pro monitorování oblastí a vybavení neštěmické a střekovské základny větším počtem jízdních kol.