Mateřské školky na dopravním dětském hřišti

Mateřské školky na dopravním dětském hřišti
1.7.2011

Od počátku dubna do konce června se konala výuka dopravní výchovy pro mateřské školky-praktická část. Každý den se průběžně jezdilo na Dětském dopravním hřišti v Krásném Březně za dozoru preventistů z oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy MP.
Letos se této výuky zúčastnilo 52 mateřských školek z Ústí nad Labem a blízkého okolí, celkem 1039 malých dětí.
Dětem během výuky prevenetisti názorně vysvětlili bezpečnost silničního provozu. Děti si vyzkoušely bezpečné přecházení po přechodu pro chodce a jako cyklisté se učily znát pravidla silničního provozu.