Plán dopravní výchovy určený pro žáky 4. ročníků ZŠ na rok 2011/2012

Plán dopravní výchovy určený pro žáky 4. ročníků ZŠ na rok 2011/2012
8.9.2011

Jako každý školní rok, tak i letos oslovujeme všechny základní školy okresu Ústí nad Labem, aby se mohly zapojit do programu prevence kriminality a dopravní výchovy. Tento program, kdy žáci 4.ročníkůd ochází na výuku dopravní výchovy na dětské dopravní hřiště v Krásném Březně probíhá již 11 rokem. V současné době se účastní všechny školy okresu Ústí nad Labem, kterých je 30. Tuto výuku vykonávají osvědčení strážníci prevence kriminality, kteří absolvovali seminář k tematickému plánu dopravní výchovy ministerstvem dopravy.

Výuka, která se opírá o tématický plán vydaný Ministerstvem dopravy – Besip, bude rozložena do 3 bloků:
I.blok - listopad – leden – teorie
II.blok – únor – březen – teorie
III.blok – duben – červen – praxe

Základní školy, které mají zájemozapojení do programu dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti potvrdí svoji účast telefonicky na tel.čísle 475 500 854 nebo e-mail: mp.dhriste@mag-ul.cz
Přihláška musí obsahovat počet 4.tříd. Termín přihlášek: do 7.10.2011.
Na základě přihlášek bude vypracován harmonogram výuky,kterýbude obratem školám rozeslán.

Vzhledem k důležitosti „DOPRAVNÍ VÝCHOVY“ věříme, že se i nadále budete tohoto programu účastnit.

Těšíme se opět na Vaši spolupráci.