Přednáška pro zdravotně postižené

Přednáška pro zdravotně postižené

Na dětské dopravní hřiště tentokrát přijeli klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Všebořicích, kde si mohli od strážníků dozvědět zásady bezpečného chování v silničním provozu, pravidlo „Zeleného kříže – pravidlo bezpečného přecházení, jak správně přejít silnici a v neposlední řadě, jaká je zásada „vidět a být viděn“.