TISKOVÁ ZPRÁVA k mimořádnému jednání Rady města dne 14. 10. 2015

14.10.2015
Rada města odvolala na mimořádném jednání RM ředitele zoologické zahrady Mgr. Jiřího Bálka.

Stalo se tak na základě dlouhodobé nespokojenosti, výsledků mimořádné kontroly a v neposlední řadě i petice od nespokojených zaměstnanců, pod níž se podepsaly 2/3 zaměstnanců ZOO.

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky začala v ZOO 5. 8. 2015 a trvala dva měsíce. Odhalila vážné nedostatky v hospodaření. K zakázkám na opravy Puebla a kiosku nebyla doložena kompletní dokumentace např. projektová dokumentace, položkový rozpočet nebo dokumentace k výběrovému řízení. Ředitel také nedodržoval směrnici RM o veřejných zakázkách. U 14 dodávek na stavební práce nebo materiál nebyl dodržen zákon o finanční kontrole, úplně chyběly např. objednávky nebo smlouvy.

Napětí především mezi zaměstnanci a vedením registrovaly také Radou města pověřené mediátorky Mgr. Renata Zrníková a Yveta Tomková. ZOO opakovaně navštívily, hovořily se všemi zaměstnanci a snažily se situaci zklidnit. "Situace je opravdu velmi složitá. Větší část zaměstnanců je nespokojena s podmínkami pro svou práci, ale i s podmínkami pro samotná zvířata. Dle mého názoru - Jiří Bálek je zcela jistě odborník na zoologii, má dobré vizuální nápady, ale jako manažer selhal,“ shrnula několikatýdenní působení Renata Zrníková.

Zaměstnanci ZOO se opakovaně, již více než tři měsíce, obraceli na zastupitele města. Část podnětů byla anonymní, nespokojení zaměstnanci se většinou báli možného postihu ze strany vedení Zoo. Stížností přišlo víc než 40.

V pondělí 12. 10. 2015 přišli na magistrát osobně zástupci nespokojených zaměstnanců s peticí. V ní si stěžují na výrazně zhoršené podmínky pro svou práci, atmosféru strachu, která v ZOO panuje nebo na odebírání osobního ohodnocení při sebemenších projevech nespokojenosti. Pod petiční arch se podepsalo celkově 65 zaměstnanců. Zoufalí zaměstnanci dokonce pohrozili výstražnou stávkou či podáváním hromadných výpovědí.

RM tak musela reagovat na vyhrocenou situaci v zoologické zahradě, zajistit bezproblémový chod tak, aby nebyla ohrožena zvířata nebo provoz zařízení. Do doby výběrového řízení na uvolněnou funkci ředitele se řízení zahrady ujme zkušený odborník Ing. Bořek Voráč, který byl nejdéle sloužícím ředitelem ústecké zoologické zahrady. Mimo jiné do ní například přivedl slony. Jeho hlavním úkolem bude za pomoci mediátorek stabilizovat složitou situaci v ZOO.

Daniela Pilařová
Vedoucí tiskového oddělení magistrátu
604 733 944
daniela.pilarova@mag-ul.cz

Mediální oddělení
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
www: www.usti-nad-labem.cz