Aktuální informace

Jasany v ulici Kapitána Jaroše nahradí javory

V průběhu listopadu a prosince bude probíhat kácení jasanů rostoucích jako jednostranná alej v ulici Kapitána Jaroše.

Pedagogická fakulta UJEP pomáhá s doučováním

PF UJEP opět zapojuje své studentky a studenty do pomoci dětem a jejich přetíženým rodičům.

Dotace na volnočasové aktivity

Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021 schválila rada města. První žádosti bude možné podávat od 11. prosince.

Kytice k pomníku válečných veteránů

Den válečných veteránů uctil položením kytice k pomníku v Městských sadech Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem.

ZŠ Vinařská zajišťuje důležitou péči

Město Ústí nad Labem zajistilo pro rodiče vybraných profesí provoz Základní školy Vinařská. Hejtman kraje nově rozšířil seznam profesí i o zaměstnance územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností

Pomoc pro zařízení sociálních služeb

V důsledku pandemie covid-19 chybí v zařízeních sociálních služeb personál. Město proto prosí dobrovolníky o pomoc.

Domov pro seniory na Bukově posílí studenti

Koronavirová nákaza postihla domov seniorů na Bukově, v karanténě se náhle ocitla část personálu. Zařízení proto požádalo o vydání pracovních příkazů.

Změna termínu zasedání zastupitelů

Rada města po dohodě zrušila listopadové zasedání zastupitelstva.

Chemnitz bude evropským hlavním městem kultury

Saská Kamenice – Chemnitz, partnerské město Ústí nad Labem, se pro rok 2025 stane evropským hlavním městem kultury. Je to významný úspěch pro celý region.

Pořádek na hřbitovech hlídá městská policie

V nadcházejícím předsvátečním období roste počet návštěvníků hřbitovů. Hlídky městské policie na nich proto zahájily svou pravidelnou pochůzkovou činnost.