Aktuální informace

Bezdoplatková zóna začala platit v celém městě

Opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje celé území statutárního města Ústí nad Labem a města Trmice za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, je od pondělí 4. března platné.

Diskuze na téma problematiky lidí bez domova

Náměstek Tomáš Vlach pořádal veřejnou diskuzi k problematice lidí bez domova jako první diskuzi z cyklu plánovaných setkání v oblasti sociální politiky.

Oblastní charita Ústí nad Labem získala iglou

Oblastní charitě Ústí nad Labem byly slavnostně předány prostřednictvím města tři iglou od soukromého dárce.

Na další sportovní akce a volnočasové aktivity město vynaloží 4,365 mil. korun

Rozděleny byly dotace za 2,30 mil. korun na akce mimořádného významu v oblasti sportu, 1,312 mil. na akce sportovního kalendáře, 500 tis. korun na volnočasovou činnost dětí a 253 tisíc akce volnočasového kalendáře.

Od dubna začnou opravy komunikací a chodníků

Rada města rozhodla na základě doporučení hodnotících komisí o výběru nejvhodnějších nabídek k zakázkám na opravy komunikací. Od dubna do května budou probíhat opravy za více než 4 miliony.

Dotace pro městské obvody za 14,5 milionu korun

Město podpořilo všechny městské obvody dotacemi dle požadavků. Na kulturu 1,495 mil. korun a 13 mil. korun na investice.

Turistická známka jezera Milada v prodeji

Máte již novou turistickou známku jezera Milada? Nově je nyní k dispozici v informačním středisku.

Drtiče zahradního odpadu se již vydávají

Na základě losování, které určilo šťastné uživatele drtičů, si tito zájemci drtiče vyzvedávají.

Město pořádá druhou veřejnou konferenci k návrhové části Územní studie krajiny

Veřejná konference na téma Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem se uskuteční ve středu 6. března 2019 od 15:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města.

Do soutěže o sloganu městské mobility přišlo 81 návrhů

Odborná komise bude posuzovat návrhy zaslané do soutěže o sloganu k Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem. Doručeno bylo 81 návrhů od 49 soutěžících.