Aktuální informace

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se uskuteční v pondělí 5. června od 9.00 hodin v zasedací místnosti magistrátu. Jste srdečně zváni.

Přednášky pro seniory probíhají s FZS UJEP

První ze série přednášek k výživě seniorů proběhla v Domě kultury. Přednášku vedla lektorka fakulty Mgr. Lucie Libešová.

Jubilantka oslavila významné narozeniny

Seniorka Zdeňka Homrová oslavila 90. narozeniny. Popřát jí do DPS Bukov přišel primátor města.

S odkoupením pozemků v ulici Hoření souhlasila rada

Radní vyjádřili souhlas s odkoupením pozemků, které navazují na bývalý areál UJEP, jenž je ve vlastnictví města. Nabídka bude předložena zastupitelům.

Den rodiny

Užijte si zábavný den pro celou rodinu na Střekovském nábřeží.

Základní školy dostanou dva tisíce pro prvňáčky

Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem. Peníze jsou určeny na pořízení učebních pomůcek.

Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem

Na veřejnou zakázku využití geotermální energie pro Ústí nad Labem – pasportizační a průzkumné práce poputuje 2 000 000 Kč. Rozpočtové opatření schválili radní.

Vratné automaty na PET lahve budou v Krásném Březně 

Na pilotním projektu sběr nápojových PET lahví a plechovek bude město spolupracovat se společností LIDL. Dojde k vybudování vratných automatů.

Přijetí třímilionové dotace schválila rada

Přijetí dotace 3 368 248 Kč na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území města schválila rada. Finance obdrží např. Dobrovolnické centrum.

Dotační fond rady města byl obnoven

Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2023 schválila rada. Program podporuje dotace v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a sociálních služeb.