Aktuální informace

Město vyvěsilo vlajku pro Tibet

K mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet se jako každý rok připojilo Ústí nad Labem. Připomíná si tak 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Dotace pro volnočasovou činnost dětí a mládeže schválena

Poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na Celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let, schválili zastupitelé. Výše finančního objemu dotační kategorie činí 600 000 Kč.

Setkání v oblasti sociálních služeb se uskutečnilo

Náměstek primátora Tomáš Vlach zorganizoval setkání s poskytovateli sociálních služeb na území města. Setkání se konalo ve středu 8. března na Magistrátě města Ústí nad Labem.

Sportovní dotace byly uděleny

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací v mimo dotačních programech v oblasti sportu. Peníze půjdou z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v roce 2023.

Zahraniční studenti navštívili magistrát

Studenty z několika zemí, kteří v rámci programu Erasmus+ studují na Univerzitě J. E. Purkyně, přivítal náměstek primátora Tomáš Vlach. Cizinci ve městě stráví jeden až dva semestry v rámci studia.

Dotace pro sport byla schválena

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na oblast sportu tradiční kolektivní a individuální sporty – individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži.

Plány na rozvoj zoo schválilo město

Zastupitelstvo schválilo dokument s názvem Koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Jedná se o plány zoo, které vychází z jejích aktuálních potřeb.   

Dotace na sportovní akce schválili zastupitelé

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací na Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem. Pro rok 2023 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 1 700 000 Kč.  

Zastupitelstvo schválilo dotace v oblasti kultury

Na posledním jednání zastupitelů bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na podporu celoroční kulturní činnosti a realizaci kulturních akcí a projektů. Celkem bylo podáno 76 žádostí.

V Ústí přibyly další dva památné stromy

Na území města byly vyhlášeny Orgánem ochrany přírody a krajiny dva nové památné stromy, Lípa u školy ve Všebořicích a Dub na rozhraní. Oba stromy rostou na pozemcích ve vlastnictví města.