Aktuální informace

Základní školy dostanou dva tisíce pro prvňáčky

Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem. Peníze jsou určeny na pořízení učebních pomůcek.

Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem

Na veřejnou zakázku využití geotermální energie pro Ústí nad Labem – pasportizační a průzkumné práce poputuje 2 000 000 Kč. Rozpočtové opatření schválili radní.

Vratné automaty na PET lahve budou v Krásném Březně 

Na pilotním projektu sběr nápojových PET lahví a plechovek bude město spolupracovat se společností LIDL. Dojde k vybudování vratných automatů.

Přijetí třímilionové dotace schválila rada

Přijetí dotace 3 368 248 Kč na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území města schválila rada. Finance obdrží např. Dobrovolnické centrum.

Dotační fond rady města byl obnoven

Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2023 schválila rada. Program podporuje dotace v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a sociálních služeb.

Na sportování dětí poputuje přes 17 milionů

Rada schválila dotace na sportování dětí a mládeže formou šeků. Předloženo bylo 55 žádostí za 17 788 500 Kč.

V oblasti sportu došlo k navýšení dotací

Dotace budou posíleny z důvodu zvýšených nákladů na energie a nákladů na údržbu. Jedná se o částku 1 750 000 Kč.

Hospodaření města v roce 2022 skončilo s přebytkem

S více než 250milionovým přebytkem skončilo hospodaření města v roce 2022. Převážná část přebytku bude použita na krytí výdajů letošního roku a tvorbu rezerv.

Výstupní ulice projde rekonstrukcí

Vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci uličního prostoru Výstupní schválila rada. Předpokládaná cena rekonstrukce je 95 000 000 Kč bez DPH.

Family festival podruhé

Druhý ročník akce pro celou rodinu je za dveřmi.